Ως έμπειρος κύριος σύμβουλος σε όλες τις μορφές ιδιοκτησίας και γης, η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στους ακόλουθους τομείς υπηρεσιών:

Συμβουλές αναγνώρισης ιστότοπου

Προ-αγορά Αξιολογήσεις & Αξιολόγηση ευκαιριών υποδιαιρέσεως γης

Αναφορά απόκτησης και δέουσας επιμέλειας τοποθεσιών υποδιαιρέσεων γης

Σκοπιμότητα και Προκαταρκτικές Εκτιμήσεις Κόστους Ανάπτυξης Εννοιολογικών Σχεδίων Ανάπτυξης Γης

Ανάλυση τοποθεσίας, εκθέσεις αξιολόγησης υποδομής και υπηρεσίες στρατηγικής εξυπηρέτησης  

Κύριος Σύμβουλος Ρόλος που παρέχει Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων και συντονισμό για την παράδοση των Εξελίξεων Υποδιαιρέσεων Γης (πλήρης κύκλος από την αρχή έως την ολοκλήρωση)

Συντονισμός και διαπραγματεύσεις ενδιαφερομένων μερών  

Σχέση και διαπραγματεύσεις με την Κυβερνητική Αρχή

Διαχείριση και συντονισμός επικεφαλής συμβούλων και υποσυμβούλων

Εξελίξεις υποδιαιρέσεων γης - οικιστικές, βιομηχανικές και εμπορικές  Προϋπολογισμός και κόστος για την ολοκλήρωση της αναφοράς

Τράπεζα / Χρηματοδότης Έλεγχος και κατάρτιση τεκμηρίωσης αναφοράς